Công cụ tạo Direct Link Google Drive, Dropbox, Onedrive, Box miễn phí

Tools hỗ trợ tạo liên kết tải về trực tiếp từ Google Drive, Dropbox, Onedrive,Box.com hoàn toàn miễn phí!


TẠO LIÊN KẾT TRỰC TIẾP CHO GOOGLE DRIVE, DROPBOX và ONEDRIVE

Nhập URL:


Kết quả:TẠO LIÊN KẾT TRỰC TIẾP CHO BOX.COM

Folder:

File

Kết quả:URL Google Drive hợp lệ

 • https://drive.google.com/open?id=1AB5m6tkzW5WhNb-XtVuh2WSEcqokmbd0
 • https://drive.google.com/file/d/1AB5m6tkzW5WhNb-XtVuh2WSEcqokmbd0
 • https://drive.google.com/file/d/1AB5m6tkzW5WhNb-XtVuh2WSEcqokmbd0/edit
 • https://drive.google.com/file/d/1AB5m6tkzW5WhNb-XtVuh2WSEcqokmbd0/view
 • https://drive.google.com/file/d/1AB5m6tkzW5WhNb-XtVuh2WSEcqokmbd0/view?usp=sharing

URL Dropbox hợp lệ

 • https://www.dropbox.com/s/s33uqgc4y2sdovv/Internet.Download.Manager.v6.30.3.zip?dl=0

OneDrive hợp lệ (Free Account)

 • <iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=F87CB95BD1A7A320&resid=F87CB95BD1A7A320%2111146&authkey=AKIwNU99B-rwvuU" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 • Cách lấy mã

URL BOX.COM HỢP LỆ

 • Folder: https://app.box.com/s/m6jbiyq227bk2h0yl5lvodi82juujxso
 • File: https://app.box.com/file/237568369199
 • Cách lấy mã
Folder:
File: